Chi bộ trường Đoàn Lý Tự Trọng sinh hoạt định kỳ tháng 10/2020

Chiều ngày 12/10/2020, chi Bộ trường Đoàn Lý Tự Trọng tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 10 với sự tham gia của toàn thể đảng viên trong chi bộ, dưới sự chủ trì của đồng chí Huỳnh Ngô Tịnh – Bí thư chi bộ.

Nội dung sinh hoạt định kỳ tháng 10 với các nội dung như: Thông tin một số vấn đề cơ bản về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần XI nhiệm kỳ 2020 – 2025; thông tin của Đảng ủy Cơ quan Thành Đoàn, thông tin hoạt động của trường Đoàn và chi bộ trường Đoàn Lý Tự Trọng; công tác phát triển Đảng; sinh hoạt theo 05-CT/BCT của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Phần 2, mục II “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực, nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc”; sinh hoạt về nội dung Nghị quyết TW4 Khóa XII, Đề án 02 của BTV Thành ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết TW4; thảo luận bài viết “Việt Nam không tham gia liên minh quân sự là chính sách quốc phòng đúng đắn” – tác giả: Nguyễn Danh Phương – Trần Đức Tiến (nguồn: Tạp chí Cộng sản số 949 tháng 9/2020); triển khai công tác trọng tâm của Chi bộ và nhà trường trong tháng 10/2020, kế hoạch phát triển phong trào đọc sách trong nhà trường; xét chuyển Đảng chính thức cho đồng chí Trần Minh Phú.

Nhân dịp này chi bộ cũng trao thẻ đảng và quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí Nguyễn Thúy An.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi sinh hoạt chi bộ tháng 10:

Toàn cảnh sinh hoạt chi bộ tháng 10 của trường Đoàn Lý Tự Trọng

Đồng chí Huỳnh Ngô Tịnh – Bí thư chi bộ trao thẻ đảng và quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí Nguyễn Thúy An

Biểu quyết các kết quả cuộc họp

Tin, ảnh: Xuân Vũ