SINH HOẠT CHI BỘ CHUYÊN ĐỀ QUÝ II/2018

     Chiều ngày 18/6/2018, chi bộ trường Đoàn Lý Tự Trọng tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề với nội dung “Nâng cao ý thức chính trị của đảng viên, đoàn viên, công đoàn viên trước tác động của mạng xã hội”. Buổi sinh hoạt mở rộng đối tượng đến lãnh đạo khoa phòng, kế toán trưởng, giáo viên, thành viên tổ tu dưỡng, đoàn viên chi đoàn, BCH Công đoàn và các tổ trưởng, tổ phó tổ công đoàn.

     Phát biểu đề dẫn tại buổi sinh hoạt, đồng chí Huỳnh Ngô Tịnh, bí thư chi bộ, chỉ rõ những vấn đề trọng tâm cần tập trung thảo luận gồm: thực trạng công tác truyền thông và thông tin trên mạng xã hội; tác động của mạng xã hội đến tư tưởng, nhận thức và lối sống; nhận diện các thủ đoạn lợi dụng internet và mạng xã hội để thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kỹ năng giao tiếp trên mạng xã hội và giải pháp nâng cao ý thức chính trị, tư tưởng cho đảng viên, đoàn viên, công đoàn viên trường Đoàn Lý Tự Trọng.

     Buổi sinh hoạt diễn ra sôi nổi với 18 ý kiến đóng góp. Đa số các ý kiến đồng thuận việc báo chí chính thống cần tăng cường đưa thông tin đầy đủ, chính xác và sớm để kịp thời định hướng dư luận. Hiện nay công tác tuyên truyền về chủ trương chính sách còn chậm và hạn chế khiến cho các thế lực thù địch có cơ hội đưa tin sai sự thật, kích động và lôi kéo quần chúng nhân dân. Các ý kiến cũng đồng thuận về việc mỗi cá nhân nên sử dụng mạng xã hội theo hướng tích cực, chủ động chắt lọc thông tin và chia sẻ thông tin có trách nhiệm.

     Phát biểu kết luận buổi sinh hoạt chi bộ chuyên đề quý II/2018, đồng chí Huỳnh Ngô Tịnh đánh giá cán bộ, giáo viên, công nhân viên trường Đoàn Lý Tự Trọng có ý thức tốt khi tham gia mạng xã hội; đồng thuận với các phát biểu về việc tăng cường đăng tải, chia sẻ thông tin đúng, tích cực là một biện pháp chủ động, hiệu quả để ngăn chặn thông tin sai sự thật, thông tin tiêu cực; khuyến khích đảng viên, đoàn viên, công đoàn viên nhà trường tham gia mạng xã hội có định hướng, thường xuyên cập nhật thông tin chính thống, xem thời sự hàng ngày; lưu ý tránh những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” khi tham gia mạng xã hội nhất là trong thời điểm các thế lực phản động lợi dụng việc ban hành luật An ninh mạng để lôi kéo, kích động, biểu tình phản đối chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

     Sau đây là một số hình ảnh buổi sinh hoạt:

Đ/c Huỳnh Ngô Tịnh, Bí thư chi bộ, phát biểu đề dẫn

Đ/c Huỳnh Văn Toàn phát biểu

Đ/c Nguyễn Minh Hoàng Hải phát biểu

Đ/c Dương Trọng Phúc phát biểu

Đ/c Hà Tài Sáu phát biểu

Tin: Hạnh Phạm

Ảnh: Tư liệu