THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ “TIẾP LỬA TRƯỜNG ĐOÀN LÝ TỰ TRỌNG”

     Nhằm tạo môi trường rèn luyện kỹ năng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và giao lưu giữa cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường, báo cáo viên thỉnh giảng, cán bộ Đoàn; Ban Giám hiệu trường Đoàn Lý Tự Trọng quyết định thành lập câu lạc bộ “Tiếp lửa trường Đoàn Lý Tự Trọng” trên cơ sở sáp nhập 03 câu lạc bộ Báo cáo viên trường Đoàn, câu lạc bộ Én xanh và câu lạc bộ Kỹ năng.

     Lực lượng nòng cốt của câu lạc bộ “Tiếp lửa trường Đoàn Lý Tự Trọng” là cán bộ, giáo viên, công nhân viên dưới 35 tuổi đang công tác tại trường Đoàn Lý Tự Trọng. Nhà trường khuyến khích cán bộ, giáo viên, công nhân viên và báo cáo viên thỉnh giảng, cán bộ Đoàn ở mọi độ tuổi cùng tham gia.

     Nội dung sinh hoạt của câu lạc bộ “Tiếp lửa trường Đoàn Lý Tự Trọng” khá đa dạng, từ việc rèn luyện kỹ năng, nâng cao chuyên môn, phát triển nghiệp vụ đến các hoạt động giao lưu, vui chơi, giải trí. Thông qua hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ, Ban Giám hiệu trường Đoàn Lý Tự Trọng mong muốn phát triển lực lượng nòng cốt, từng bước bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ của nhà trường.

     Câu lạc bộ “Tiếp lửa trường Đoàn Lý Tự Trọng” sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần với nhiều hình thức như báo cáo chuyên đề, tập huấn, bồi dưỡng, tổ chức hội thi, giao lưu,…

     Ban chủ nhiệm lâm thời câu lạc bộ “Tiếp lửa trường Đoàn Lý Tự Trọng” gồm: đồng chí Nguyễn Minh Hoàng Hải, giáo viên khoa Công tác Đội, chủ nhiệm; đồng chí Nguyễn Mỹ Linh, giáo viên khoa Công tác Đoàn – Hội, phó chủ nhiệm và đồng chí Trần Nam Anh, giáo viên khoa Kỹ năng, thành viên.

Tin: Hạnh Phạm

Ảnh: Tư liệu