Khai giảng Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ Công tác Đội cho giáo viên được cử làm Tổng phụ trách Đội trong trường phổ thông tỉnh Tiền Giang năm 2023

Thực hiện theo Quyết định số 4649/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội cho giáo viên được cử làm Tổng phụ trách Đội trong trường phổ thông; Đồng thời, tạo điều kiện, môi trường được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội rèn luyện, tự học và sáng tạo, từ đó đề ra những giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng mô hình, loại hình hoạt động tại cơ sở. Trường Đoàn Lý Tự Trọng phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Tiền Giang, Tỉnh Đoàn Tiền Giang tổ chức chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội cho giáo viên được cử làm Tổng phụ trách Đội trong trường phổ thông Tỉnh Tiền Giang năm 2023.

Lễ Khai giảng chương trình được diễn ra vào sáng ngày 05 tháng 4 năm 2023 tại trường THPT Nguyễn Đình Chiểu Thành phố Mỹ Tho Tỉnh Tiền Giang với sự tham dự: Bà Huỳnh Thị Phượng – Phó Giám đốc sở Giáo dục Đào tạo Tỉnh Tiền Giang; Ông Phạm Thanh Giang – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Tỉnh Tiền Giang; Ông Huỳnh Hồng Giang – Giám đốc Trung tâm hỗ trợ công tác thư viện thiết bị và giáo dục ngoài giờ Sở giáo dục Đào tạo Tỉnh Tiền Giang; Thầy Huỳnh Ngô Tịnh – Hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng; Thầy Huỳnh Văn Toàn – Trưởng Khoa Công tác Đội; Thầy Châu Minh Hòa – Trưởng Phòng Hợp tác phát triển; Thầy Phạm Ngọc Quyên – Phó Trưởng Khoa Kỹ năng và sự hiện diện của 267 anh chị học viên là giáo viên làm Tổng phụ trách Đội đang công tác tại các trường Tiểu Học, Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Ngay sau Lễ khai giảng, các học viên đã được nghe sinh hoạt quy chế và bắt đầu tham gia học tập theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tin – Ảnh: Công Chánh