Trường Đoàn Lý Tự Trọng tham gia Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị trung ương 8, Khóa XIII

Thực hiện Thông báo số 595-TB/TĐTN-BTG.ĐN ngày 30/11/2023 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc tổ chức tiếp sóng Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XIII tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 4/12, Trường Đoàn Lý Tự Trọng đã tổ chức tiếp sóng Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XIII.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tại phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) kết nối với các điểm cầu tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành, đơn vị trên cả nước.

Dự tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư Trung ương, Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo ban, bộ, ngành đoàn thể trực thuộc Trung ương; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương…

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trường Đoàn Lý Tự Trọng có đồng chí Huỳnh Ngô Tịnh – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Đoàn; Đồng chí Dương Trọng Phúc – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Đoàn; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn CSTV Trường Đoàn và toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên Trường Đoàn Lý Tự Trọng.

Theo chương trình Hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước báo cáo chuyên đề: “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ báo cáo chuyên đề: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”.

Buổi chiều, đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt chuyên đề: “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt chuyên đề: “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.

Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Hội nghị nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII tới cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nói chung và đảng viên, cán bộ, giáo viên, công nhân viên Trường Đoàn Lý Tự Trọng nói chung. Trên cơ sở đó định hướng cấp ủy các cấp, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII bảo đảm, thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa nghị quyết, kết luận nhanh chóng đi vào thực tiễn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Tin – Ảnh: Quang Long