Trại rèn luyện cuối khóa Chương trình Đào tạo chức danh Tổng phụ trách Đội – Khoá D48 Chủ đề “Vì đàn em thân yêu”

Thực hiện kế hoạch số 29-KH/TĐ-KN ngày 6 /11/ 2023 của Ban giám Hiệu Trường Đoàn Lý Tự Trọng về việc tổ chức Trại rèn luyện cuối khoá cho lớp chức danh Tổng phụ trách Đội khoá D48, khoa Kỹ năng và tập thể lớp D48 đã tổ chức trại rèn luyện cuối khoá chủ đề “Vì đàn em thân yêu” trong ba ngày 24,25,26/11 tại Nhà khách Thanh Niên của Trung ương Đoàn, thành phố Vũng Tàu với hơn 30 học viên lớp chức danh Tổng phụ trách Đội khoá D48 cùng với thầy Cao Xuân Vũ – giáo viên khoa Kỹ Năng trường Đoàn Lý Tự Trọng.

Trong hoạt động trại, các bạn đã cùng nhau thực hiện các nội dung như dâng hoa và tham quan tại khu di tích anh hùng Võ Thị Sáu, thực hiện thực hành tổ chức các trò chơi vận động tại bãi biển, thực hành tổ chức trò chơi lớn, đặc biệt là đêm văn nghệ lửa trại với những chia sẻ tình cảm của các bạn học viên sau một chặng đường đồng hành cùng nhau.

Trại rèn luyện cuối khoá là dịp để các học viên thực hành các kỹ năng đã được học và cũng là dịp gắn kết các thành viên trong lớp D48.

 Trước khi xuất phát tại quận Đoàn 5

Thực hành tổ chức trò chơi lớn, trò chơi vận động ngoài biển, tổ chức lửa trại

Các trại sinh tham gia Lễ Khai mạc trại

Tin-Ảnh: Cao Xuân Vũ