Phiên tòa giả định – Tuyên truyền pháp luật cho đoàn viên, thanh niên

Nhằm nâng cao công tác tuyên truyền pháp luật cho đoàn viên thanh niên, sáng ngày 31/5/2024, Chi đoàn Trường Đoàn Lý Tự Trọng kết hợp với Liên Chi đoàn Báo Tuổi Trẻ, Chi đoàn Công ty TNHH MTV Khách sạn Kỳ Hòa, Đoàn Cơ sở Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tổ chức Phiên tòa giả định tuyên truyền về phòng chống ma túy.

Hoạt náo đầu giờ

Tổ chức phiên tòa giả định

Đoàn viên Chi đoàn giao lưu, đặt câu hỏi cho Ban Tổ chức

Ban Tổ chức tặng quà cho đoàn viên, thanh niên đạt kết quả cao trong Mini game

          Thông qua phiên tòa giả định đã phổ biến, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là tuyên truyền pháp luật hình sự đến đoàn viên, thanh niên. Đây cũng là dịp tăng cường sự giao lưu, phối hợp, nâng cao chất lượng hoạt động đoàn và phong trào thanh niên năm 2024 giữa các đơn vị.

Cũng tại chương trình, 4 Liên Chi đoàn, Chi đoàn cũng đã thực hiện ký kết Kế hoạch liên tịch dưới sự chứng kiến của Cấp ủy 4 đơn vị. Qua việc ký kết kế hoạch Liên tịch, trong thời gian tới, các Liên Chi đoàn, Chi đoàn sẽ có thêm nhiều hoạt động giao lưu trong công tác đoàn và phong trào thanh niên.

 

 Lễ ký kết Kế hoạch liên tịch giữa 4 Chi đoàn

Chương trình đã diễn ra thành công tốt đẹp, nhận được sự chú ý, lắng nghe và theo dõi của các đồng chí đoàn viên, thanh niên, đạt hiệu quả cao về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến đoàn viên, thanh niên.

Tin: Quang Long; Ảnh: Thùy Trang