Tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện

     Sáng ngày 23/4/2020, Chi đoàn trường Đoàn Lý Tự Trọng cùng các Chi đoàn Nhà xuất bản Trẻ, Báo Tuổi Trẻ, Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ Trẻ, Nhà văn hóa Thanh niên tham gia hỗ trợ hoạt động hiến máu tình nguyện do Đoàn Khối Dân – Chính – Đảng tổ chức. Đây được xem là đợt hoạt động lớn và hết sức ý nghĩa của đoàn viên thanh niên nhằm tham gia khắc phục tình trạng thiếu lượng máu nghiêm trọng trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid – 19; đồng thời tuyên truyền ý nghĩa cao đẹp của hiến máu, qua đó giới thiệu, nhân rộng, lan tỏa hình ảnh đẹp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên trong Khối đến người dân trong các hoạt động xã hội, từ thiện.

     Hoạt động đã thu hút hơn 800 người đăng ký tham gia, dự kiến thu được hơn 1.000 đơn vị máu.

     Một số hình ảnh hoạt động: