Trường Đoàn Lý Tự Trọng tổ chức thông qua bài giảng mới

     Sáng ngày 24.4.2020, trường Đoàn Lý Tự Trọng tổ chức thông qua bài giảng mới cấp trường. Hoạt động thông qua bài giảng được tổ chức chặt chẽ từ việc phân công giáo viên hướng dẫn chuyên môn, góp ý nội dung cấp khoa và báo cáo trước Hội đồng khoa học cấp trường. Đây là hoạt động chuyên môn quan trọng được tổ chức thường xuyên trong chương trình năm của Trường Đoàn là môi trường rèn luyện, học tập, giao lưu thiết thực giúp giáo viên nâng cao nghiệp vụ chất lượng chuyên môn, đáp ứng yêu cầu đào tạo đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội – Đội thành phố.

     Sau đây là một số hình ảnh:

Giáo viên đang trình bày bài giảng “Mật thư – Dấu đường”

Hội đồng khoa học nhà trường đang thông qua bài giảng “Kỹ năng giao tiếp, ứng xử”

Tin, ảnh: Hạnh Phạm