Chi bộ trường Đoàn Lý Tự Trọng sinh hoạt định kỳ tháng 01 năm 2021

Sáng ngày 25/01/2021, Chi bộ trường Đoàn Lý Tự Trọng tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 01 với sự tham gia của toàn thể đảng viên trong Chi bộ, dưới sự chủ trì của đồng chí Huỳnh Ngô Tịnh – Bí thư Chi bộ.

Nội dung sinh hoạt định kỳ tháng 01 năm 2021 với các nội dung như: Thông tin thời sự quan trọng, hoạt động trường Đoàn trong tháng 01 và đầu tháng 02/2021; thông tin về công tác phát triển Đảng của Chi bộ; đảng viên phụ trách quần chúng ưu tú báo cáo tình hình quần chúng ưu tú; sinh hoạt theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thảo luận bài viết “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào nghiên cứu, phát triển, sáng tạo lý luận ở Việt Nam giai đoạn hiện nay” – tác giả: Nguyễn Xuân Trung; sinh hoạt về nội dung Nghị quyết TW4 Khóa XII, Đề án 02 của BTV Thành ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết TW4; triển khai nội dung hoạt động trọng tâm tháng 02/2021 của Chi bộ và Nhà trường; góp ý dự thảo Chương trình hoạt động Chi bộ năm 2021.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi sinh hoạt chi bộ tháng 01/2021:

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thúy trình bày nội dung
“Những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nghiên cứu,
phát triển sáng tạo lý luận ở Việt Nam” trong bài viết
“Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào nghiên cứu,
phát triển sáng tạo lý luận ở Việt Nam giai đoạn hiện nay”
– tác giả: Nguyễn Xuân Trung
Đồng chí Trịnh Thị Thương trình bày trình bày nội dung
“Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác nghiên cứu,
phát triển sáng tạo lý luận trong giai đoạn hiện nay”
trong bài viết “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào nghiên cứu,
phát triển sáng tạo lý luận ở Việt Nam giai đoạn hiện nay”
– tác giả: Nguyễn Xuân Trung
Chi bộ biểu quyết thông qua các nội dung sinh hoạt trong tháng 1

Tin, ảnh: Xuân Vũ