Lớp Báo cáo viên cảm tình Đoàn khóa 46

     Nhằm trang bị những kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng để nâng cao chất lượng, hiệu quả đội ngũ Báo cáo viên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khi thực hiện báo cáo nội dung 3 bài cảm tình Đoàn. Song song đó là tạo cơ hội cho học viên được khẳng định khả năng của bản thân, được gặp gỡ, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trong phương pháp báo cáo bài tại các cơ sở Đoàn. Lớp Báo cáo viên cảm tình Đoàn khóa 46 đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của 27 học viên đến từ các đơn vị quận, huyện đoàn trên địa bàn thành phố.

     Học viên được học 05 buổi với các nội dung:

     – Kỹ năng hoạt náo, tạo không khí lớp học trong giảng dạy

     – Phương pháp thu thập thông tin dữ liệu và xây dựng nội dung báo cáo

     – Phương pháp giảng dạy bài “Một số vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam”

     – Phương pháp giảng dạy bài “Một số vấn đề cơ bản về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”

     – Phương pháp giảng dạy bài “Phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”

     Sau đó, học viên có 01 buổi tự nghiên cứu tài liệu tại Thư viện Trường Đoàn và 03 buổi giảng tập tương ứng với 03 bài cảm tình Đoàn.

     Dưới sự hướng dẫn tận tình của các thầy, cô giáo viên Trường Đoàn, 27 học viên đã có buổi thi giảng với kết quả cao và nhận Giấy chứng nhận của Nhà trường.

     Một số hình ảnh Bế giảng lớp tập huấn:

Cán bộ phụ trách lớp đọc Báo cáo tổng kết lớp

Thầy Huỳnh Ngô Tịnh – Hiệu trưởng trường Đoàn Lý Tự Trọng phát biểu bế giảng lớp

Tin: Trịnh Thương

Ảnh: Tư liệu