Lớp tập huấn công tác Đoàn, Hội ngoài khu vực nhà nước – năm 2016

Sáng ngày 21/4/2016,tại trường Đoàn Lý Tự Trọng đã diễn ra lễ khai giảng lớp “Tập huấn công tác Đoàn, Hội ngoài khu vực nhà nước năm 2016”. Lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, nghiệp vụ và kỹ năng công tác Đoàn, Hội cho lực lượng cán bộ đang tham gia theo dõi, xây dựng lực lượng, tổ chức hoạt động Đoàn, Hội tại các đơn vị ngoài nhà nước. Lớp tập huấn diễn ra trong vòng 4 ngày tại trường Đoàn Lý Tự Trọng và khu du lịch sinh thái Dambri – tỉnh Lâm Đồng.

tap-huan-ngoai-nha-nuoc-2016-02

Thông qua lớp tập huấn, các học viện được tham gia giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa cán bộ Đoàn, Hội tại các đơn vị ngoài nhà nước trên địa bàn Thành phố; được thông tin các nội dung trọng tâm về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội năm 2016. Như cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp và lao động Việt Nam khi gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN và hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); Kinh nghiệm vận động thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong các đơn vị ngoài nhà nước; Công tác nắm bắt tư tưởng, tâm lý thanh niên công nhân trong tình hình hiện nay; Một số vấn đề chung về công tác quản trị, tổ chức hoạt động của các doanh nghiệp…

tap-huan-ngoai-nha-nuoc-2016-00