Thông báo thay đổi tiện ích trên Microsoft 365

Trong thời gian qua, Trường Đoàn Lý Tự Trọng đã cung cấp tài khoản Microsoft A1 cho cán bộ, giáo viên, học viên Trường Đoàn sử dụng. Do chính sách của Microsoft 365 có thay đổi, Ban Giám hiệu xin thông báo đến toàn thể người dùng trên nền tảng Microsoft 365 một số thay đổi sau:

– Tài khoản sau 6 tháng không sử dụng sẽ bị xoá vĩnh viễn ra khỏi hệ thống.

– Bắt đầu từ ngày 30/01/2024 dung lượng lưu trữ tại ứng dụng OneDriver của mỗi tài khoản tối đa là 15GB.

Để tránh việc thất thoát dữ liệu ảnh hưởng đến công tác chung của Trường, đề nghị người dùng chuyển hoặc xoá các dữ liệu không cần thiết trước ngày 30/01/2024.

Tin – ảnh: Thanh Huyền