Thông báo chiêu sinh lớp Đào tạo chức danh Tổng phụ trách Đội đợt 1 – Năm 2021

Trường Đoàn Lý Tự Trọng thông báo chiêu sinh chương trình đào tạo chức danh Tổng Phụ trách Đội đợt 1 – Năm 2021:

1. Thời gian: 05 tháng, dự kiến khai giảng tháng 3 năm 2021.

2. Địa điểm: Trường Đoàn Lý Tự Trọng (số 03, đường Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức).

3. Số lượng: Tối đa 50 học viên

4. Hình thức học: Học tập trung vào các ngày thứ Tư và thứ Năm hàng tuần.

5. Quyền lợi của học viên:

– Học viên hoàn thành chương trình theo quy định được Ban Giám hiệu Trường Đoàn Lý Tự Trọng cấp Bằng tốt nghiệp Chương trình đào tạo chức danh Tổng Phụ trách Đội có giá trị trên toàn quốc.

– Bằng tốt nghiệp Chương trình đào tạo chức danh Tổng Phụ trách Đội do Ban Giám hiệu Trường Đoàn Lý Tự Trọng cấp là cơ sở để xem xét tiêu chuẩn cho giáo viên được phân công nhiệm vụ Tổng Phụ trách Đội theo Thông tư số 27/2017/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 11 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng Phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập và theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về chức danh và chế độ, chính sách đối với Tổng Phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trợ lý thanh niên tại Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện.

6. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

– Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/02/2021.

– Địa điểm: Phòng Đào tạo, Trường Đoàn Lý Tự Trọng (số 3, đường  Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức).

+ Điện thoại liên lạc: 028.37228778

+ Phụ trách: Đ/c Hoàng Thị Ngọc Bích – Cán bộ Phòng Đào tạo (SĐT: 0979.207.223)

+ Email: phongdaotao_truongdoan@yahoo.com.vn

7. Chi phí học tập

Đối với học viên đang công tác tại trường học và các cơ sở Đoàn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, có giấy xác nhận của đơn vị cử đi học: mỗi học viên tham gia khóa học đóng chi phí học tập 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng) bao gồm đồng phục, tài liệu, các vật dụng học tập, bìa bằng tốt nghiệp và đi thực tế cuối khóa.

Đối với các học viên khác: mỗi học viên tham gia khóa học đóng kinh phí học tập 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng) bao gồm đồng phục, tài liệu, các vật dụng học tập, bìa bằng tốt nghiệp và đi thực tế cuối khóa.

Các đơn vị cử học viên đi học tùy điều kiện thực tế có thể hỗ trợ một phần chi phí học tập và tạo điều kiện thuận lợi cho học viên hoàn thành tốt khóa học.