Thông báo chiêu sinh Chương trình Trung cấp Công tác Thanh niên đợt 2 năm 2021

Nhằm trang bị lý luận và nghiệp vụ công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ đoàn; tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ đoàn có điều kiện học tập, rèn luyện, tăng cường kiến thức và bản lĩnh chính trị để phục vụ tốt hơn cho công tác chuyên môn khi tham gia công tác tại các cơ sở Đoàn; đồng thời tạo nguồn cán bộ cho các cơ sở Đoàn trong thời gian tới.
Trường Đoàn Lý Tự Trọng thông báo chiêu sinh lớp Trung cấp Công tác Thanh niên đợt 2 năm 2021 với nội dung như sau:
1. Đối tượng: Cán bộ Đoàn – Hội từ cấp cơ sở trở lên.
2. Tiêu chuẩn: Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.
3. Thời gian: Dự kiến khai giảng vào ngày 12/8/2021.
4. Địa điểm học: Trường Đoàn Lý Tự Trọng (Số 03 đường Dân Chủ, Phường Bình Thọ, TP. Thủ Đức)
5. Hình thức học: Học trực tuyến và học trực tiếp vào 02 ngày Thứ 5 và Thứ Sáu hàng tuần: Trong đó có 305 tiết học trực tuyến, 220 tiết học thực tế tại lớp
6. Chi phí học tập :
– Đối với học viên đang công tác tại các cơ sở Đoàn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, có giấy xác nhận của đơn vị cử đi học: mỗi học viên tham gia khóa học đóng chi phí học tập 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng) bao gồm đồng phục, tài liệu, các vật dụng học tập, bìa bằng tốt nghiệp và đi thực tế cuối khóa.
– Đối với các học viên khác: mỗi học viên tham gia khóa học đóng kinh phí học tập 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng) bao gồm đồng phục, tài liệu, các vật dụng học tập, bìa bằng tốt nghiệp và đi thực tế cuối khóa.
7. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:
– Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/8/2021.
– Địa điểm: Phòng Đào tạo Trường Đoàn Lý Tự Trọng (Số 03, đường Dân Chủ, Phường Bình Thọ, TP. Thủ Đức)
– Điện thoại liên lạc: 028.37228778; Email: phongdaotao.tdltt@gmail.com
– Phụ trách tiếp nhận hồ sơ: Đ/c Nguyễn Thúy An – Cán bộ Phòng Đào tạo (SĐT: 0979 373 910)

FILE_20210616_143557_Thư mục mặc định_8 (1)