Thông báo – Mở lớp kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ Đoàn – khóa 4

1.Đối tượng: Đoàn viên thanh niên, sinh viên, cán bộ Đoàn – Hội các cơ sở Đoàn trong và ngoài thành phố.

  • Thời lượng khóa học: 6 buổi
  • Thời gian học: Từ ngày 02/11/2016 đến ngày 04/11/2016.
  • Hình thức học: Tập trung (2 buổi/ngày).

2.Nội dung chương trình:

+ Kỹ năng tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề

+ Kỹ năng giải tỏa áp lực

+ Kỹ năng vận động, thuyết phục

+ Kỹ năng tương tác và nghệ thuật động viên

+ Kỹ năng xây dựng kế hoạch và quản lý thời gian

+ Kỹ năng tham mưu, phối hợp trong công tác Đoàn

+ Kỹ năng truyền thông các hoạt động của Đoàn

+ Kỹ năng vận động nguồn lực xã hội cho hoạt động Đoàn

+ Kỹ năng giao việc và đánh giá công việc

+ Kỹ năng quản trị xung đột và ra quyết định

+ Kỹ năng xây dựng chiến lược và văn hóa đơn vị

+ Kiến thức hội nhập quốc tế cho cán bộ Đoàn

3.Địa điểm học: Trường Đoàn Lý Tự Trọng, số 03, đường Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

4.Thông tin liên hệ:

  • Phòng Đào tạo trường Đoàn Lý Tự Trọng, số 03, đường Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức.
  • Điện thoại: 08.37228766; DĐ: 090.877.3386
  • Email: phonghoptacphattrienltt@gmail.com
  • Danh sách đăng ký gửi về trường Đoàn Lý Tự Trọng từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/10/2015.

Thông tin chi tiết, mẫu đăng ký và nội dung. (Tải về tại đây)