Thông báo – Chiêu sinh lớp bồi dưỡng Bí thư chi đoàn giáo viên năm 2016

1. Đối tượng: Bí thư, phó bí thư chi đoàn giáo viên các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố.

2. Thời gian và địa điểm:

– Thời gian: 02 ngày, ngày 22/09/2016 và ngày 23/09/2016 (thứ năm và thứ sáu).

–  Địa điểm: Trường Đoàn Lý Tự Trọng, số 03, đường Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

3. Nội dung: trang bị, bồi dưỡng các chuyên đề:

– Lao động của bí thư, phó bí thư chi đoàn giáo viên trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên.

– Công tác tổ chức xây dựng Đoàn, công tác đoàn viên, xây dựng chi đoàn mạnh, chương trình dự bị đoàn viên.

– Phương thức triển khai cuộc vận động “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”.

– Kỹ năng sinh hoạt tập thể.

– Truyền thông và mạng xã hội đối với công tác giáo dục của Đoàn.

4. Địa điểm và thời gian đăng ký:

– Địa điểm: Phòng Đào tạo, Trường Đoàn Lý Tự Trọng, số 03, đường Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, điện thoại: 08.3.7228778 hoặc email: phongdaotao_truongdoan@yahoo.com.vn.

– Thời gian đăng ký và nộp danh sách (theo mẫu): đến hết ngày 20/9/2016 (thứ ba).