Tuyển sinh – Các lớp chuyên đề sau đại học

I/BỔ SUNG KIẾN THỨC VÀ CHUYỂN ĐỔI:

1. Đối tượng:

 • Thí sinh đã tốt nghiệp đại học đúng hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi.
 • Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành dự thi hoặc người tốt nghiệp đại học ngành khác đăng ký dự thi vào ngành Quản trị kinh doanh phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi.

Môn học bổ sung kiến thức:

Stt Quản trị kinh doanh Tài chính – ngân hàng
1 Lý thuyết tài chính tiền tệ Lý thuyết tài chính tiền tệ
2 Nguyên lý kế toán Nguyên lý kế toán
3 Kinh tế vi mô Kinh tế vi mô
4 Kinh tế vĩ mô Kinh tế vĩ mô
5 Quản trị học Nghiệp vụ, ngân hàng thương mại
6 Marketing căn bản Phân tích báo cáo tì chính

2. Thời gian và địa điểm học:

 • Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến 12/11/2016.
 • Thời gian học: từ 14/11 – 10/12/2016.
 • Địa điểm đăng ký và nhập học: TRƯỜNG ĐOÀN LÝ TỰ TRỌNG – Số 03 Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

4. Lệ phí: 950.000 đồng/môn.

5. Hồ sơ:

 • 01 bằng đại học (photo công chứng).
 • 01 bảng điểm đại học (photo công chứng).
 • 01 phiếu đăng ký (theo mẫu).

II/ ÔN TẬP VÀ THI TUYỂN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ:

1. Điều kiện dự thi:

 • Thí sinh đã tốt nghiệp đại học đúng hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi.
 • Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành dự thi hoặc người tốt nghiệp đại học ngành khác đăng ký dự thi vào ngành Quản trị kinh doanh phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi.

2. Bậc đào tạo, chuyên ngành đào tạo và thời gian đào tạo:

 • Văn bằng tốt nghiệp: Thạc sĩ do trường Đại học Quốc Tế Hồng Bàng cấp.
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Tài chính – ngân hàng.
 • Thời gian học toàn khóa: 03 học kỳ (18 tháng).

3. Môn thi tuyển:

  Ngoại ngữ Không chủ chốt Chủ chốt
Quản trị kinh doanh Tiếng Anh Quản trị học Kinh tế học
Tài chính – ngân hàng Tiếng Anh Lý thuyết tài chính tiền tệ Kinh tế học

4. Thời gian tuyển sinh:

 • Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến 12/11/2016.
 • Ôn thi: từ 19/11 – 10/12/2016.
 • Nhận giấy báo thi: 14 & 15/12/2016 (Tại phòng Tuyển sinh – Truyền thông trường Đại học quốc tế Hồng Bàng)
 • Thi tuyển: 17 & 18/12/2016.

4. Lệ phí ôn và dự thi: 3.800.000 đồng

Lưu ý:

– Thi tuyển sinh đầu vào được tổ chức tại trường Đại học quốc tế Hồng Bàng – 03 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

– LIÊN HỆ TRỰC TIẾP TUYỂN SINH: TRƯỜNG ĐOÀN LÝ TỰ TRỌNG – số 03 đường Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh. Phòng Hợp tác phát triển (Phòng A001) 

Thông tin chi tiết tuyển sinh (Tải về tại đây).

Điện thoại liên hệ: 08.3722.8766. Email: phonghoptacphattrienltt@gmail.com