Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng

công tác Đoàn – Hội – Đội năm 2016

Sáng ngày 13/10, tại trường Đoàn Lý Tự Trọng đã tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng  công tác Đoàn – Hội – Đội năm 2016”. Lớp học diễn ra trong 15 tuần với sự tham gia của hơn 40 học viên là cán bộ đang làm công tác Đoàn chuyên trách tại các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn, cán bộ dự nguồn Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cấp cơ sở, Tổng phụ trách Đội chưa từng tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn nguồn các năm trước. Nội dung tập huấn gồm:

– Khối kiến thức lý luận về công tác thanh thiếu nhi. 

– Khối kiến thức nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội. 

– Khối kiến thức kỹ năng công tác thanh thiếu nhi. 

– Khối kiến thức cập nhật, bổ trợ và thực tế chuyên môn. 

truong-doan-ly-tu-trong-lop-cb-doan-nguon-2016-01

Lớp học nhầm trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về lý luận, nghiệp vụ và kỹ năng công tác thanh thiếu nhi cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội theo hướng đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa cán bộ trong giai đoạn hiện nay.  Đồng thời, tạo nguồn cán bộ Đoàn, Hội, Đội chuyên trách có kiến thức cơ bản về lý luận, vững nghiệp vụ và kỹ năng công tác thanh thiếu nhi đáp ứng nhu cầu về nhân sự tại cơ quan chuyên trách Thành Đoàn và cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn.