Hội nghị tập huấn Thường trực cơ sở đoàn khu vực trường học về công tác quy hoạch, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Đoàn; công tác tổ chức Đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2024 – 2027

Nhằm triển khai một số nội dung trọng tâm trong công tác quy hoạch, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Đoàn; Công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp; Một số lưu ý, tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức Đại hội Đoàn; một số công cụ, ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2024 -2027, sáng 07/3 tại Hội trường Thành Đoàn, Ban Tổ chức – Kiểm tra Thành Đoàn và Trường Đoàn Lý Tự Trọng phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn thường trực cơ sở Đoàn khu vực trường học về công tác quy hoạch, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Đoàn; công tác tổ chức Đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2024 – 2027 và một số công cụ, ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp.

Tham dự khai mạc hội nghị tập huấn, bồi dưỡng có các đồng chí: Đồng chí Đỗ Phan Như Nguyệt – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra Thành Đoàn; Đồng chí Lương Sĩ Nhân – Phó Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra Thành Đoàn; Đồng chí Dương Trọng Phúc – Phó Hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng cùng 80 học viên là các đồng chí Thường trực cơ sở Đoàn khu vực trường học trực thuộc Thành Đoàn.

Ngay sau khai mạc Hội nghị tập huấn, học viên cùng lắng nghe các báo cáo viên chia sẻ các nội dung: Hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp; Công tác quy hoạch, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Đoàn; Một số lưu ý, tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức Đại hội Đoàn; một số công cụ, ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tổ chức Đại hội. Đồng thời gắn với các văn bản liên quan đến công tác cán bộ Đoàn, nhất là công tác quy hoạch cán bộ Đoàn các cấp như: Quy định số 50 – QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ; Hướng dẫn số 80-HD/TWĐTN-BTC ngày 30/5/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về độ tuổi quy hoạch cán bộ đoàn các cấp; Quyết định số 1233 – QĐ/TU ngày 26/6/2012 của Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố; Hướng dẫn số 74 – HD/TĐTN-BTC ngày 25/11/2021 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc tổ chức đại hội, hội nghị đại biểu Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027; Công văn số 4867 – CV/TĐTN-BTC ngày 25/11/2021 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc thay thế phụ lục 1 Hướng dẫn số 74 – HD/TĐTN-BTC ngày 25/11/2021 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc tổ chức đại hội, hội nghị đại biểu Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027; Hướng dẫn số 01 – HD/UBKTTĐ ngày 28/02/2022 của Uỷ ban Kiểm tra Thành Đoàn về việc kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Hội nghị tập huấn đã giúp cán bộ Đoàn nắm vững quy trình các bước khi thực hiện công tác quy hoạch cán bộ và xử lý các tình huống trong công tác quy hoạch cán bộ Đoàn tại cơ sở. Đồng thời, hội nghị tập huấn còn giúp cán bộ Đoàn khu vực trường học trên địa bàn Thành phố nắm vững quy trình, thủ tục kiện toàn nhân sự và công nhận các chức danh Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tại cơ sở. Sau đây là một số hình ảnh về hội nghị tập huấn.

Đ/c Lương Sĩ Nhân Phó Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra Thành Đoàn triển khai một số nội dung trọng tâm trong công tác quy hoạch cán bộ Đoàn chuẩn bị cho Đại hội Đoàn khu vực trường học nhiệm kỳ 2024 2027

Đ/c Đỗ Phan Như NguyệtUVBTV, Trưởng Ban  Tổ chức – Kiểm tra Thành Đoàn triển khai một số nội dung trọng tâm trong công tác tổ chức Đại hội Đoàn  khu vực trường học trực thuộc Thành Đoàn nhiệm kỳ 2024 2027

Đ/c Dương Trọng Phúc – Phó Hiệu trưởng Phó Hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng thông tin về một số ứng dụng công nghệ trong tổ chức Đại hội Đoàn

Tin, Ảnh: Chu Thị Hiền