Khai giảng lớp đào tạo “Chức danh Tổng phụ trách Đội”

khóa D23 – năm học 2016 – 2017

Sáng ngày 6/9/2016, trường Đoàn Lý Tự Trọng đã tổ chức khai giảng lớp đào tạo “Chức danh Tổng phụ trách Đội khóa D23 năm học 2016 – 2017” với sự tham gia của hơn 50 bạn học viên là Tổng phụ trách Đội đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở và các cán bộ Đoàn phụ trách công tác thiếu nhi tại các cơ sở Đoàn, nhà thiếu nhi trên địa bàn thành phố. Lớp học nhằm trang bị cho đội ngũ Tổng phụ trách Đội và cán bộ Đoàn phụ trách thiếu nhi có điều kiện học tập, rèn luyện, tăng cường kiến để phục vụ tốt hơn cho công tác chuyên môn tại đơn vị. Qua đó cũng là dịp cho học viên giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đồng thời tạo nguồn Tổng phụ trách Đội cho các nhà thiếu nhi và các trường trong thời gian tới.