TRƯỜNG ĐOÀN LÝ TỰ TRỌNG – 50 NĂM HÀNH TRÌNH TRUYỀN LỬA.

Trường Đoàn Lý Tự Trọng – ngôi trường vinh dự được mang tên người Đoàn viên thanh niên Cộng sản đầu tiên – đã bước vào tuổi 50.
Từ trong chiến khu, Trường Đoàn đã đào tạo thanh niên thành phố để tham gia đấu tranh chống ngoại xâm, đến khi hòa bình, Trường Đoàn lại tiếp tục thực hiện sứ mệnh của trường học cách mạng khi trực tiếp đào tạo hàng trăm ngàn cán bộ Đoàn, Hội, Đội và thanh thiếu nhi thành phố và các tỉnh thành về kiến thức, nghiệp vụ,
kỹ năng công tác, lý tưởng cách mạng.
Chặng đường 50 năm xây dựng và trưởng thành là dịp để cán bộ,
giáo viên, nhân viên, học viên tự hào điểm lại những thành tích của
Trường Đoàn và từ đó vững vàng bước vào tương lai với nhiều yêu
cầu mới, thách thức mới trong công tác hệ thống hóa thực tiễn thành lý luận công tác thanh thiếu nhi và đưa lý luận vào công tác Đoàn, Hội, Đội tại các địa phương, đơn vị

Tin-Ảnh: Nam Anh