Tập huấn Phụ trách Đội toàn thành năm học 2016 – 2017

Sáng ngày 23/08, tại trường Đoàn Lý Tự Trọng đã diễn ra lễ khai giảng lớp tập huấn “Phụ trách Đội toàn thành năm học 2016 – 2017”. Lớp tập huấn chia làm 2 lớp và diễn ra trong 4 ngày với sự tham gia của trên 500 học viên là Tổng phụ trách Đội công tác tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở công lập, ngoài công lập trên địa bàn thành phố.

Nội dung tập huấn chung:

– Triển khai Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016 – 2017, chủ đề “Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm”.

– Nội dung trọng tâm công tác học sinh – sinh viên của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố năm học 2016 – 2017. Các văn bản liên quan đến thi đua, khen thưởng, kỉ luật đối với học sinh và Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội.

– Luật Trẻ em; phương pháp tiếp cận, phối hợp hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nội dung tập huấn riêng:

Lớp 2 (Tổng phụ trách Đội công tác tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở công lập, ngoài công lập trên địa bàn thành phố có thời gian công tác từ tháng 9/2013 – 8/2015)

– Hướng dẫn công tác nghiệp vụ văn phòng trong công tác Đội.

– Giải pháp thực hiện tiết sinh hoạt Đội, sinh hoạt Sao Nhi đồng.

– Phương pháp thực hiện chương trình rèn luyện Phụ trách Đội.

– Phương pháp truyền thông hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi.

Lớp 3 (Tổng phụ trách Đội công tác tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở công lập, ngoài công lập trên địa bàn thành phố có thời gian công tác từ trước tháng 9/2013)

– Phương pháp truyền thông hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi.

– Kỹ năng tư duy sáng tạo và làm việc nhóm dành cho đội viên học sinh.

– Phương pháp xây dựng chuyên đề giáo dục kỹ năng thực hành xã hội.

– Sinh hoạt chuyên đề “Chương trình rèn luyện Phụ trách Đội – Chỉ huy Đội giai đoạn 2016 – 2017”.

Lớp tập huấn nhằm bổ sung kiến thức, nâng cao chất lượng và tạo môi trường rèn luyện, trao đổi, học tập kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ công tác Đội cho đội ngũ phụ trách Đội thành phố. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi tại liên đội trên địa bàn thành phố.