Tập huấn Cán bộ Đoàn khu vực doanh nghiệp lần 3 năm 2016

Sáng ngày 16/09, tại trường Đoàn Lý Tự Trọng đã diễn ra lễ khai giảng lớp “Tập huấn Cán bộ Đoàn khu vực doanh nghiệp lần 3 năm 2016”. Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày từ ngày 16/09 – 17/09, với sự tham gia của trên 140 học viên là các đồng chí Bí thư/Phó Bí thư Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở, Chi đoàn bộ phận tại các doanh nghiệp trực thuộc quận, huyện Đoàn và tương đương; là các đồng chí dự kiến bố trí chức danh Bí thư hoặc Phó Bí thư Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở, Chi đoàn bộ phận tại các doanh nghiệp trực thuộc quận, huyện Đoàn và tương đương trong thành phố. Tham gia lớp tập huấn học viên được trang bị kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, gợi mở các giải pháp nhằm triển khai các những nội dung trọng tâm đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên công nhân trong các doanh nghiệp như:

– Giải pháp triển khai thực hiện phong trào thi đua lao động “4 nhất”, phong trào thi đua lao động sáng tạo trong thanh niên công nhân và người lao động trẻ. Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tại một số đơn vị tiêu biểu trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, xây dựng, thương mại – dịch vụ,…

– Một số nghiệp vụ công tác Đoàn vụ. 

– Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động, sinh hoạt chi đoàn tại các doanh nghiệp.

– Đoàn tham gia xây dựng tác phong công nghiệp và văn hóa doanh nghiệp.

– Kỹ năng thiết kế và tổ chức hoạt động tại doanh nghiệp.

và tạo điều kiện để giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm tổ chức hoạt động giữa cán bộ Đoàn các đơn vị khu vực doanh nghiệp.

truong-doan-ly-tu-trong-lop-can-bo-doan-khu-vuc-doanh-nghiep-01