Khai giảng lớp tập huấn Báo cáo viên cảm tình Đoàn năm 2016

Sáng ngày 19/09, tại trường Đoàn Lý Tự Trọng đã diễn ra lễ khai giảng lớp tập huấn “Báo cáo viên cảm tình Đoàn năm 2016”. Lớp tập huấn diễn ra trong 5 ngày từ ngày 16/09 – 23/09, với sự tham gia của 25 bạn học viên là Cán bộ Đoàn – Hội – Đội, đoàn viên các cơ sở Đoàn trong và ngoài thành phố. Nội dung chương trình tập huấn gồm:

– Nội dung và phương pháp giảng dạy chuyên đề 1: “Một số vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam” (bổ sung một số nội dung mới).

– Nội dung và phương pháp giảng dạy chuyên đề 2: “Một số vấn đề cơ bản về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” (bổ sung một số nội dung mới).

– Nội dung và phương pháp giảng dạy chuyên đề 3: “Phấn đấu trở thành đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh” (bổ sung một số nội dung mới).

– Kỹ năng trình bày dành cho báo cáo viên.

– Kỹ năng tổ chức trò chơi – giao lưu trong giảng dạy.

– Phương pháp soạn giảng 3 bài cảm tình Đoàn.

– Giảng tập.

– Thi thực giảng.

Tham gia lớp tập huấn học viên được gặp gỡ, giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong phương pháp giảng dạy 3 bài cảm tình Đoàn của đội ngũ báo cáo viên ở các cơ sở.