Tập huấn Hội đồng Đội quận, huyện năm học 2016 – 2017

Sáng ngày 19/09, tại trường Đoàn Lý Tự Trọng đã diễn ra lễ khai giảng lớp tập huấn “Hội đồng Đội quận, huyện năm học 2016 – 2017”. Lớp tập huấn diễn ra trong 3 ngày với sự tham gia của trên 50 học viên là các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội quận, huyện; các đồng chí dự kiến được phân công nhiệm vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội quận, huyện; các đồng chí lãnh đạo Khoa Chính trị phương pháp Công tác Đội Nhà Thiếu nhi thành phố và quận, huyện trên địa bàn thành phố.

truong-doan-ly-tu-trong-tap-huan-hoi-dong-doi-2016-00

Nội dung tập huấn chung gồm:

Nội dung lý thuyết:

– Triển khai Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016 – 2017 chủ đề “Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm”.

– Công tác chỉ đạo, phối hợp hoạt động của Hội đồng Đội, Nhà thiếu nhi với các ban ngành Đoàn thể.

– Thông tin các văn bản liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

– Luật trẻ em. Giải pháp thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.

Nội dung thực hành:

– Hướng dẫn thực hành Nghi thức, Nghi lễ Đội TNTP Hồ Chí Minh.

– Hướng dẫn thực hiện chương trình công nhận Huấn luyện viên Công tác Đội bậc 1 cấp thành phố.

– Sinh hoạt chuyên đề “Giải pháp thực hiện chương trình vì đàn em thân yêu trong tình hình mới”.

– Sinh hoạt chuyên đề “Chương trình rèn luyện Phụ trách Đội – Chỉ huy Đội giai đoạn 2016 – 2017”.

truong-doan-ly-tu-trong-tap-huan-hoi-dong-doi-2016-02

Tham gia lớp tập huấn các học viên được tạo môi trường rèn luyện, bổ sung kiến thức, nâng cao chuyên môn – nghiệp vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi và giao lưu kinh nghiệm hoạt động, trao đổi các mô hình, giải pháp, sáng kiến giữa các đơn vị nhằm góp phần đổi mới, nâng cao hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi thành phố.