Lớp “Kỹ năng tổ chức sự kiện của Đoàn – khóa 2” năm 2016

Sáng ngày 28/9, tại trường Đoàn Lý Tự Trọng đã tổ chức lớp “Kỹ năng tổ chức sự kiện của Đoàn – Khóa 2” năm 2016. Lớp học diễn ra trong 3 ngày, đến với lớp các học viên được nâng cao kỹ năng tổ chức các hoạt động sự kiện ở các cơ sở Đoàn như: Ý tưởng trong tổ chức sự kiện; Lập kế hoạch tổ chức sự kiện; Kỹ năng viết kịch bản; Kỹ năng dẫn chương trình; Kỹ năng điều hành sự kiện; Kỹ năng dự trù kinh phí và vận động tài trợ cho sự kiện; Thực hành tổ chức một số sự kiện của Đoàn và qua đó học viên được gặp gỡ, giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện của Đoàn tại cơ sở.