Chiêu sinh lớp Tổng phụ trách Đội khóa D14 (2012 – 2013)

 

 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

 

LỚP ĐÀO TẠO CHỨC DANH TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI

KHÓA D14 (2012 – 2013)

 
Nhằm trang bị kiến thức chuyên ngành về lý luận, phương pháp, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho đội ngũ làm công tác Đội tại cơ sở.
Đáp ứng việc đào tạo rộng rãi theo nhu cầu, nguyện vọng của lực lượng phụ trách Đội tại cơ sở, cũng như lực lượng đoàn viên, thanh niên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp yêu thích công tác Đội.
Trường Đoàn Lý Tự Trọng thông báo chiêu sinh lớp đào tạo chức danh tổng phụ trách Đội, khóa D14 (2012 – 2013), với nội dung như sau:
 
I/. ĐỐI TƯỢNG – TIÊU CHUẨN:


1/ Đối tượng:
– Giáo viên tổng phụ trách Đội tại các trường tiểu học, trung học cơ sở và lực lượng Phụ trách Đội  trên địa bàn dân cư.
– Sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp yêu thích công tác thiếu nhi, có nhu cầu, nguyện vọng làm  tổng phụ trách Đội.
– Các đồng chí là cán bộ Đoàn – Hội – Đội, đoàn viên thanh niên các quận – huyện, cán bộ nhà thiếu nhi, trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên.
 
2/ Tiêu chuẩn:
– Đã tốt nghiệp trung học phổ thông.
– Được cơ quan, đơn vị cử đi học.
– Tự nguyện đăng ký đi học.

II/. NỘI DUNG HỌC TẬP:


Nội dung đào tạo chức danh tổng phụ trách Đội trường học 750 tiết, bao gồm:
1/ Tâm lý Thanh thiếu nhi.
2/ Công tác giáo dục.
3/ Kỹ năng hoạt động cơ bản thanh thiếu nhi.
4/ Những vấn đề chung về tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh.
5/ Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh.
6/ Nghi lễ Đội TNTP Hồ Chí Minh.
7/ Lao động tổng phụ trách Đội.
8/ Kỹ năng hoạt động thiếu nhi.
9/ Thực tế, thực tập chuyên đề.

III/. THỜI GIAN– ĐỊA ĐIỂM – HÌNH THỨC HỌC:


1/ Thời gian học tập: từ 11/9/2012 (thứ ba).
2/ Địa điểm học: Trường Đoàn Lý Tự Trọng, số 03 đường Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
3/ Hình thức học:
– Học 02 ngày/tuần (Học vào thứ ba và thứ tư hàng tuần).
– Học lý thuyết kết hợp thực hành, thực tế, thực tập, trại rèn luyện.
– Học viên hoàn thành khóa học được cấp bằng Tốt nghiệp đào tạo chức danh Tổng phụ trách Đội trường học.
Sau khoá học được giới thiệu đến Hội đồng Đội, phòng giáo dục & đào tạo quận –  huyện để xem xét bổ nhiệm công tác.

IV/. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ:


1/ Hồ sơ đăng ký:
– Văn bằng: 01 bản sao văn bằng tốt nghiệp có công chứng (một trong các văn bằng sau: bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông hoặc bổ túc văn hoá).
– Hình thẻ 3×4: 04 tấm ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh.
– Quyết định cử đi học (nếu có).
– Danh sách các đơn vị đăng ký gửi về trường đoàn theo mẫu.
  
2/ Địa điểm nộp hồ sơ:
– Phòng Đào tạo trường Đoàn Lý Tự Trọng, số 03 đường Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức TP. Hồ Chí Minh.
– Điện thoại liên lạc: 08.37228778.
– Email: phongdaotao_truongdoan@yahoo.com.vn
 
3/ Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 13/8 đến ngày 07/9/2012.
 
Trường Đoàn Lý Tự Trọng sẽ thẩm định hồ sơ và thông tin kết quả cho các cơ quan, đơn vị cử cán bộ đi học.

V/. KINH PHÍ:


– Kinh phí tổ chức, bồi dưỡng báo cáo viên, cơ sở vật chất, nội dung chương trình, khen thưởng do Trường Đoàn Lý Tự Trọng chịu trách nhiệm.
– Kinh phí học tập trọn khoá nhà trường thu của mỗi học viên là 2.000.000đ (Hai triệu đồng chẵn), gồm: Chi phí tài liệu, dụng cụ học tập; hỗ trợ chi phí thực tập, thực tế, trại rèn luyện; hỗ trợ chi phí đào tạo.
Ngoài ra, tùy điều kiện thực tế đơn vị cử cán bộ đi học xem xét hỗ trợ các chi phí khác như: ăn, ở, đi lại …
 
Trường Đoàn Lý Tự Trọng rất mong Ban Thường vụ các quận – huyện Đoàn, Ban giám hiệu các trường tiểu học, trung học cơ sở quan tâm và triển khai thực hiện theo nội dung thông báo.