CHIÊU SINH – Lớp chức danh Tổng phụ trách Đội D16 năm học 2014 – 2015

Nhằm trang bị lý luận và nghiệp vụ công tác Đội cho đội ngũ cán bộ tổng phụ trách Đội; tạo điều kiện cho đội ngũ tổng phụ trách Đội có điều kiện

 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

Lớp Đào tạo chức danh tổng phụ trách Đội trường học
Khóa D16 (2014)

I/ ĐỐI TƯỢNG – TIÊU CHUẨN:

1. Đối tượng:

– Tổng phụ trách Đội (hoặc phó tổng phụ trách Đội) chưa qua lớp đào tạo chức danh tổng phụ trách Đội.

– Sinh viên các trường đại học, cao đẳng yêu thích công tác Đội.

– Cán bộ Đoàn phụ trách công tác thiếu nhi tại các cơ sở Đoàn, Nhà Thiếu nhi.

2. Tiêu chuẩn:

– Đã tốt nghiệp trung học phổ thông.

– Được cơ quan, đơn vị đồng ý cử đi học.

 

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – HÌNH THỨC HỌC:

1. Thời gian: 600 tiết, khai giảng tháng 06 năm 2014

2. Địa điểm: Trường Đoàn Lý Tự Trọng, số 03, đường Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức.

3. Hình thức học: Tại chức (cả ngày thứ ba và thứ tư hàng tuần).

4. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ:

– Địa điểm: Phòng Đào tạo, trường Đoàn Lý Tự Trọng, số 03, đường Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức.

– Điện thoại liên lạc: 08.37228778

– Email: phongdaotao_truongdoan@yahoo.com.vn

– Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 24/3/2014 đến 10/5/2014.

– Thông tin chi tiết và mẫu đăng ký. (Tải về tại đây)

 

Trường Đoàn Lý Tự Trọng sẽ thẩm định hồ sơ và thông tin kết quả cho các đơn vị cử cán bộ đi học.