Hội nghị tập huấn công tác quốc tề thanh niên lần 1 – năm 2014

Sáng ngày 4-7-2014, hơn 60 học viên có mặt tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng, quận Thủ Đức

 

 

Sáng ngày 4-7-2014, hơn 60 học viên có mặt tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng, quận Thủ Đức để tham dự lớp “Hội nghị tập huấn công tác quốc tế thanh niên lần 1 năm 2014”.

Đến với hội nghị tập huấn, học viên được cập nhập kiến thức, kĩ năng cần thiết cho cán bộ Đoàn chủ chốt, qua đó nâng cao hiệu quả công tác quốc tế thanh niên trong tình hình mới. Và tạo điều kiện giao lưu, trao đổi giữa Cán bộ Đoàn – Hội giữa các đơn vị.