CHIÊU SINH – Lớp trung cấp lý luận và nghiệp vụ công tác thanh niên Khóa B63 năm học 2014-2015

Nhằm trang bị lý luận và nghiệp vụ công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ đoàn; tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ có điều kiện học tập, rèn luyện, tăng cường kiến thức và bản lĩnh chính trị để phục vụ tốt hơn cho công tác chuyên môn khi tham gia công tác tại các cơ sở Đoàn; đồng thời tạo nguồn cán bộ cho các cơ sở Đoàn trong thời gian tới.

 

 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

Lớp trung cấp lý luận và nghiệp vụ công tác thanh niên

Khóa B63 (2014 – 2015)

I/ ĐỐI TƯỢNG – TIÊU CHUẨN:

1. Đối tượng:

– Bí thư, phó Bí thư chi đoàn.

– Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở.

– Đoàn viên, thanh niên là cán bộ đoàn dự nguồn tại các cơ sở Đoàn.

2. Tiêu chuẩn:

– Đã tốt nghiệp trung học phổ thông.

– Được cơ quan, đơn vị đồng ý cử đi học.

 

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – HÌNH THỨC HỌC:

1. Thời gian: 750 tiết, khai giảng tháng 06 năm 2014.

2. Địa điểm: Trường Đoàn Lý Tự Trọng, số 03, đường Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức.

3. Hình thức học: Vừa làm vừa học (cả ngày thứ ba và thứ tư hàng tuần).

 

III. CHƯƠNG TRÌNH HỌC – THỦ TỤC ĐĂNG KÝ – KINH PHÍ:

1. Chương trình: gồm 03 phần học:

– Những vấn đề chung về lý luận công tác thanh thiếu nhi: 60 tiết

– Nghiệp vụ công tác thanh niên: 570 tiết

– Kiến thức cập nhật, bổ trợ, đi thực tế và thi tốt nghiệp:          120 tiết

2. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ:

– Địa điểm: Phòng Đào tạo, trường Đoàn Lý Tự Trọng, số 03, đường Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức.

– Điện thoại liên lạc: 08.37228778

– Email: phongdaotao_truongdoan@yahoo.com.vn

– Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 24/3/2014 đến 10/5/2014.

– Thông tin chi tiết và mẫu đăng ký. (Tải về tại đây)

Trường Đoàn Lý Tự Trọng sẽ thẩm định hồ sơ và thông tin kết quả cho các cơ sở Đoàn cử cán bộ đi học.