Mẫu đăng ký tham gia đội ngũ báo cáo viên

Thời gian qua, Trường Đoàn đã nhận được nhiều tình cảm và sự quan tâm của các đồng chí là cán bộ Đoàn các cấp, lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị

Thời gian qua, Trường Đoàn đã nhận được nhiều tình cảm và sự quan tâm của các đồng chí là cán bộ Đoàn các cấp, lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, giảng viên các trường Đại học có kinh nghiệm và năng lực thực tiễn trong công tác thanh niên cùng tham gia giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn của nhà trường.

Nhằm phát huy hơn nữa lực lượng báo cáo viên, cộng tác viên hỗ trợ cho công tác giảng dạy của trường Đoàn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội; mặt khác là cơ sở để tạo nguồn lực lượng cộng tác viên thường xuyên của  nhà trường, Ban Giám hiệu trường Đoàn kính mong lãnh đạo các Ban, trung tâm Thành Đoàn; các đơn vị sự  nghiệp và các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn; các đơn vị, cơ quan căn cứ nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn (đính kèm), đăng ký tham gia lực lượng báo cáo viên, cộng tác viên của trường Đoàn (theo mẫu đính kèm).

 

Tải về tại đây.