Phiếu khảo sát: Chuẩn hóa trình độ chuyên môn cho cán bộ Đoàn,Hội,Đội

Nhằm chuẩn hóa trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn -Hội – Đội đang công tác tại các cơ sở Đoàn, đồng thời tạo nguồn phục vụ cho công tác cán bộ trong thời gian tới, trường Đoàn Lý Tự Trọng dự kiến phối hợp các trường Đại học mở các hệ đào tạo.

Phiếu khảo sát gởi về Phòng Đào tạo trường Đoàn Lý Tự Trọng, số 3 Dân Chủ, Phường Bình Thọ, quận Thủ Đức hoặc qua email: truongdoanltt@gmail.com

(Mẫu phiếu có thể tải tại đây)