Lớp chuyên để kĩ năng sinh hoạt tập thể

tro_choi_sinh_hoat
Nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản nhằm đẩy mạnh các hình thức sinh hoạt phong trào thanh thiếu nhi thành phố; xây dựng, bổ sung lực lượng cán bộ Đoàn, Hội vững về hoạt động kỹ năng ở các cơ sở Đoàn, trường Đoàn Lý Tự Trọng chiêu sinh chuyên đề kỹ năng sinh hoạt tập thể 2012 như sau:

LỚP CHUYÊN ĐỀ KỸ NĂNG SINH HOẠT TẬP THỂ
NĂM 2012

****

I.ĐỐI TƯỢNG – THỜI GIAN – HÌNH THỨC – ĐỊA ĐIỂM:

1.Đối tượng:

Cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên yêu thích hoạt động kỹ năng các cơ sở Đoàn.

2. Thời gian – hình thức học:

Học tại chức mỗi tuần hai ngày thứ sáu và thứ bảy.

Từ ngày 29/06/2012 đến ngày 14/07/2012

3. Địa điểm:

Trường Đoàn Lý Tự Trọng – 03 Dân Chủ, Bình Thọ, Thủ Đức

II.NỘI DUNG – PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP:

1.Nội dung: Chương trình chi tiết đính kèm

2.Phương pháp học tập:

– Kết hợp bài giảng và hướng dẫn thực hành.

– Giáo viên tổ chức học tập trong lớp, ngoài trời, công viên hoặc đi trại thực tế.

– Học viên có bài tập tự nghiên cứu, giáo viên chấm điểm.

– Tổ chức trại thực tế kiểm tra cuối khoá.

3.Phương pháp kiểm tra cuối khoá học với các nội dung:

Lý thuyết:       Bài tập trắc nghiệm kiến thức về tổ chức trò chơi và tổ chức trại.

Thực hành:

Thực hành quản trò, tổ chức trò chơi.

Hát, múa tập thể.

Thực hành tổ chức trại.

III.KINH PHÍ:

Cơ sở Đoàn có cử học viên đi học đóng học phí : 850.000đ (Tám trăm năm mươi ngàn đồng).

Ngoài ra,  tuỳ điều kiện thực tế của đơn vị, các cơ sở Đoàn hỗ trợ thêm sinh hoạt phí: ăn, ở, đi lại cho học viên.

IV.THỜI GIAN ĐĂNG KÝ:

Các cơ sở có cử cán bộ  tham gia khoá học lập danh sách (theo mẫu đính kèm) gửi về phòng Đào tạo (Đt 08. 37228778 – email: phongdaotao_truongdoan@yahoo.com.vn)

Học phí đóng về Tổ tài chính trường Đoàn Lý Tự Trọng  (số 03, Dân Chủ, Bình Thọ, Thủ Đức).

Trường Đoàn Lý Tự Trọng kính mong các cơ sở Đoàn triển khai thông báo chiêu sinh, tuyển chọn, cử cán bộ tham gia học tập.

 

 

 

Mẫu đăng kí:

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HỌC LỚP CHUYÊN ĐỀ
KỸ NĂNG SINH HOẠT TẬP THỂ – NĂM 2012

 

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nơi sinh

Đơn vị công tác

Địa chỉ cơ quan

Số điện thoại liên lạc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Nộp 01 tấm hình 2×3 hoặc 3×4 để làm giấy chứng nhận.