Điều chỉnh địa điểm tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng – năm 2012

THÔNG BÁO

V/v điều chỉnh địa điểm tổ chức

lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Văn phòng năm 2012

______

 
Vừa qua, Ban Thường vụ Thành Đoàn đã ban hành thông báo số 229/TB-ĐTN ngày 18/5/2012 về việc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Văn phòng năm 2012. Căn cứ tình hình số lượng đăng ký học tập của nhiều cơ sở Đoàn và đề xuất mở rộng đối tượng tập huấn, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo một số thay đổi, điều chỉnh về việc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng năm 2012, cụ thể như sau:
 
1. Thay đổi địa điểm tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng năm 2012, các học viên đã đăng ký sẽ học tập tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng (Số 3, Dân Chủ, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức) trong 02 ngày 16/6 và 17/6/2012 (Thứ bảy, Chủ nhật).

2. Bổ sung đối tượng đăng ký tập huấn là Bí thư, Phó bí thư cấp đoàn cơ sở trực thuộc Quận Huyện Đoàn và tương đương.

3. Các đơn vị cử cán bộ tham dự tập huấn gửi danh sách về Văn phòng Thành Đoàn (Đ/c Hoàng Hoài Linh – Cán bộ Văn phòng Thành Đoàn, ĐT: 0988.000.266, email: vanphongthanhdoanhcm@gmail.com)đóng kinh phí tại phòng Tài chính Thành Đoàn hoặc tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng là 100.000đ/học viên.
 
4. Sau khóa học, Trường Đoàn Lý Tự Trọng cấp Giấy chứng nhận cho học viên hoàn thành chương trình học theo quy định. Các trường hợp học viên chưa đăng ký danh sách, không đóng kinh phí học tập, vắng hơn 1 buổi học hoặc vi phạm các quy định, quy chế của lớp tập huấn sẽ không được cấp giấy chứng nhận.
 
5. Bổ sung đồng chí Trần Thị Hà Thanh – Cán bộ Ban CNLĐ Thành Đoàn tham gia làm thành viên Ban Tổ chức thay cho đồng chí Lý Thành Tiến – Cán bộ Ban CNLĐ Thành Đoàn.

Ban Thường vụ Thành Đoàn đề nghị các đơn vị triển khai và thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này.