CHIÊU SINH – Lớp trung cấp lý luận và nghiệp vụ công tác thanh niên hệ tập trung Năm 2013

Nhằm tạo nguồn cán bộ cho các cơ sở Đoàn trong thời gian tới, trang bị lý luận và nghiệp vụ công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ đoàn học sinh trung học; tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ có điều kiện học tập, rèn luyện, tăng cường kiến thức và bản lĩnh chính trị để phục vụ tốt hơn cho công tác chuyên môn khi tham gia công tác Đoàn chuyên trách tại các cơ sở Đoàn
THÔNG BÁO CHIÊU SINH
Lớp trung cấp lý luận và nghiệp vụ công tác thanh niên hệ tập trung năm 2013

Nhằm tạo nguồn cán bộ cho các cơ sở Đoàn trong thời gian tới, trang bị lý luận và nghiệp vụ công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ đoàn học sinh trung học; tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ có điều kiện học tập, rèn luyện, tăng cường kiến thức và bản lĩnh chính trị để phục vụ tốt hơn cho công tác chuyên môn khi tham gia công tác Đoàn chuyên trách tại các cơ sở Đoàn

Trường Đoàn Lý Tự Trọng thông báo chiêu sinh lớp trung cấp lý luận và nghiệp vụ công tác thanh niên hệ tập trung năm 2013.

I/ ĐỐI TƯỢNG – TIÊU CHUẨN:

1. Đối tượng:

– Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường trung học phổ thông

– Đoàn viên, thanh niên tốt nghiệp trung học phổ thông, là cán bộ đoàn dự nguồn tại các cơ sở Đoàn.

2. Tiêu chuẩn:

– Đã tốt nghiệp trung học phổ thông.

II/ CHƯƠNG TRÌNH HỌC:

Chương trình: gồm 10 môn học:

– Tâm lý thanh thiếu nhi.

– Công tác giáo dục của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

– Kỹ năng hoạt động cơ bản thanh thiếu nhi.

– Công tác tổ chức xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

– Công tác tổ chức xây dựng Hội LHTN Việt Nam.

– Công tác thiếu nhi của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

– Phương pháp tổ chức giáo dục.

– Dân số – Sức khỏe – Môi trường.

– Kỹ năng hoạt động thanh niên.

– Phương thức hoạt động Đoàn – Hội.

III/ ĐỊA ĐIỂM VÀ THƠI GIAN NỘP HỒ SƠ:

– Địa điểm: Phòng Đào tạo, trường Đoàn Lý Tự Trọng, số 03, đường Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức.

Điện thoại liên lạc: 08.37228778

Email: phongdaotao_truongdoan@yahoo.com.vn

– Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 17/6/2013 đến 31/7/2013.

Trường Đoàn Lý Tự Trọng sẽ thẩm định hồ sơ và thông tin kết quả từng thí sinh đăng ký dự tuyển.

Kinh phí:

Trường Đoàn Lý Tự Trọng chịu trách nhiệm toàn bộ kinh phí khóa học.

Học viên đóng kinh phí 2.500.000đ (Hai triệu năm trăm ngàn đồng), bao gồm tiền tài liệu và chi phí đi thực tế.

Trường Đoàn Lý Tự Trọng kính đề nghị Ban Thường vụ quận, huyện Đoàn phối hợp, triển khai thực hiện tốt theo nội dung thông báo nhằm tạo nguồn cán bộ Đoàn. (Thông báo đầy đủ)