Chiêu sinh lớp múa thanh niên, múa mời, múa dân vũ – năm 2012

THÔNG BÁO

V/v CHIÊU SINH LỚP MÚA THANH NIÊN,

MÚA MỜI, MÚA DÂN VŨ – NĂM 2012

_________

Nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về kỹ năng; đẩy mạnh các hình thức sinh hoạt phong trào thanh thiếu nhi thành phố; xây dựng lực lượng nòng cốt về hoạt động kỹ năng cho các câu lạc bộ, đội, nhóm ở các cơ sở Đoàn, Hội, đội thông qua loại hình múa thanh niên, múa mời, múa dân vũ; đồng thời tạo môi trường cho học viên được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, trao đổi chuyên môn thông qua công tác thực tiễn, trường Đoàn Lý Tự Trọng chiêu sinh lớp múa thanh niên, múa mời, múa dân vũ như sau:

I.ĐỐI TƯỢNG – THỜI GIAN – HÌNH THỨC – ĐỊA ĐIỂM:

1.Đối tượng:

Cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên tại các cơ sở Đoàn, Hội, Đội  yêu thích múa dân vũ. Số lượng dự kiến từ 200 đến 500 học viên.

2.Thời gian – hình thức học:

Học tập trung 02 ngày, 25 – 26/07/2012.

3.Địa điểm:

Trường Đoàn Lý Tự Trọng – 03 Dân Chủ, Bình Thọ, Thủ Đức.

II.NỘI DUNG – PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP:

1. Nội dung: 

– Các bài múa thanh niên.

– Các bài múa mời.

– Các bài múa Dân vũ Việt Nam và Quốc tế.

– Các bài múa Dân vũ Quốc tế “Wolrd cup”.

2. Phương pháp học tập:

 – Kết hợp bài giảng và hướng dẫn thực hành.

– Tổ chức học tập, thi đua theo nhóm, theo nội dung.

III.KINH PHÍ:

Cơ sở Đoàn có cử học viên đi học (hoặc cá nhân đi học tự túc) đóng học phí: 150.000đ (Một trăm năm mươi ngàn đồng).

Ngoài ra, tuỳ điều kiện thực tế của đơn vị, các cơ sở Đoàn hỗ trợ thêm sinh hoạt phí: ăn, ở, đi lại, cho học viên trong hai ngày.

IV.THỜI GIAN ĐĂNG KÝ:

Các cơ sở có cử cán bộ  tham gia khoá học lập danh sách (theo mẫu đính kèm) gửi về phòng Đào tạo (Đt 08. 37228778 – email: phongdaotao_truongdoan@yahoo.com.vn).

Học phí đóng về Tổ tài chính trường Đoàn Lý Tự Trọng  (số 03, Dân Chủ, Bình Thọ, Thủ Đức).

Trường Đoàn Lý Tự Trọng kính đề nghị các cơ sở Đoàn triển khai thông báo chiêu sinh, tuyển chọn, cử cán bộ tham gia tập huấn.

 

 

 

 

 

 

Mẫu đăng kí:


DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HỌC LỚP CHUYÊN ĐỀ

MÚA THANH NIÊN, MÚA MỜI, MÚA DÂN VŨ

NĂM 2012

 

STT 

Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh 

Nơi sinh 

Đơn vị công tác 

Địa chỉ cơ quan

Số điện thoại liên lạc  

 

 Ghi chúNộp 01 tấm hình 2×3 hoặc 3×4 để làm giấy chứng nhận.