Khai Giảng lớp bồi dưỡng chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn phường – xã – thị trấn đợt 1 năm 2012

Ngày 16/08/2012 tại trường Đoàn Lý Tự Trọng. Ban Thường vụ Thành Đoàn đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn phường , xã, thị trấn…

 

Ngày 16/08/2012 tại trường Đoàn Lý Tự Trọng. Ban Thường vụ Thành Đoàn đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn phường , xã, thị trấn cho hơn 150 cán bộ Đoàn bao gồm Bí thư, Phó bí thư, Đoàn  phường , xã, thị trấn. Đến dự và phát biểu chỉ đạo lớp học có đồng chí Nguyễn Văn Hiếu – Bí thư Thành Đoàn. Các học viên sẽ học từ ngày 16/08/2012 đến ngày 05/10/2012 dưới hình thức học tại chức, một tuần hai ngày vào thứ 5 và thứ 6.

boiduongbt-003

boiduongbt-005

Lớp học nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận và nghiệp vụ công tác thanh niên nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn tại cơ sở. Bên cạnh đó thông qua lớp học tạo điều kiện cho Bí thư, Phó Bí thư Đoàn phường – xã – thị trấn giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi địa phương. Đợt 2 sẽ dành cho các đối tượng chưa theo học đợt 1, dự kiến tổ chức vào tháng 11, sau Đại hội Đoàn thành phố lần IX.

boiduongbt-006

boiduongbt-002