Tài liệu sách dành cho cán bộ Đoàn – Hội – Đội

 


TÀI LIỆU SÁCH DÀNH CHO CÁN BỘ ĐOÀN – HỘI – ĐỘI
STT TÊN SÁCH GIÁ TIỀN
1 Cẩm nang huấn luyện kỹ năng hoạt động trại 14,000
2 Cẩm nang huấn luyện kỹ năng sinh hoạt tập thể 13,000
3 Cẩm nang huấn luyện kỹ năng hoạt động dã ngoại 15,000
4 Cẩm nang huấn luyện kỹ năng truyền tin 11,000
5 Bồi dưỡng cảm tình Đoàn 15,000
5 Đoàn Đội trong thời kỳ mới 35,000
6 Điều lệ Đoàn 3,000
7 Hướng dẫn thực hiện điều lệ Đoàn 12,000
8 Điều lệ Đội 3,000
9 Nghi Thức Đội 8,000
10 Cẩm nang thực hiện chương trình phụ trách Đội T1 24,000
11 Cẩm nang thực hiện chương trình phụ trách Đội T2 28,000
12 Phụ trách sao nhi đồng tập 1 14,500
13 Phụ trách sao nhi đồng tập 2 12,000
14 Tâm lý thanh thiếu nhi 25,000
15 Kỹ năng hoạt đõng cơ bản thanh thiếu nhi 24,000
16 Công tác thiếu nhi 22,000
17 Kỹ năng hoạt động thanh niên 26,000
18 Công tác tổ chức xây dựng Đoàn 28,000
19 Công tác tổ chức xây dựng hội 25,000
20 Phương pháp tổ chức giáo dục 26,000
21 Công tác giáo dục 23,000
22 Dân số – Sức khỏe – Môi trường 20,000
23 DVD múa dân vũ 70,000
24 DVD quan sát tình huống kết nạp Đoàn viên mới 35,000
25 DVD quan sát tình huống đại hội chi Đoàn 35,000
26 DVD tư liệu và các bái giảng về bác Hồ 40,000
27 80 tình huống công tác xây dựng đoàn 16,000
* Bạn đọc có thể tham khảo tài liệu tại Thư viện trường Đoàn Lý Tự Trọng hoặc liện hệ mua tài liệu theo số ĐT: 0989 733 282 (gặp C.Liên)