Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Văn phòng năm 2012

Trong hai ngày 16 và 17/6/2012, Ban Thường vụ Thành Đoàn đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng cho đội ngũ cán bộ Thành Đoàn và cán bộ Đoàn cơ sở tại trường Đoàn Lý Tự Trọng.

Trong hai ngày 16 và 17/6/2012, Ban Thường vụ Thành Đoàn đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng cho đội ngũ cán bộ Thành Đoàn và cán bộ Đoàn cơ sở tại trường Đoàn Lý Tự Trọng.

tap-huan-van-phong-02

Đến tham dự khai giảng, phát biểu với lớp, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Phó Bí thư Thành Đoàn nhấn mạnh vai trò quan trọng của cơ quan văn phòng trong việc tham mưu, xử lý các văn bản cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn trong công tác hàng ngày, tổng hợp báo cáo tình hình của tổ chức, tuy nhiên nhiều cán bộ do chu chuyển nhanh, công tác văn phòng chưa được chú trọng, còn nhiều bất cập.

tap-huan-vp-01

Lớp học với 8 chuyên đề trong hai ngày học bao gồm các nội dung về văn bản quản lý nhà nước, phương pháp soạn thảo văn bản, công tác thông tin báo cáo, công tác thi đua, khen thưởng, lưu trữ… với sự giảng dạy, hướng dẫn và trao đổi tận tình của TS. Tạ Thị Thanh Tâm – giảng viên học viện Hành chính quốc gia cơ sở II, đồng chí Đỗ Văn Đạo – Phó Ban  Thường trực Ban Thi đua Khen thưởng thành phố, đồng chí Nguyễn Duy Vũ – Trưởng phòng Đoàn thể Ban Dân vận Thành uỷ và đồng chí Hồ Thị Đan Thanh – Phó văn phòng Thành Đoàn.Đã có trên 500 đồng chí cán bộ đoàn cơ sở, cán bộ các ban, trung tâm, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn tham gia lớp học. Dịp này, trường Đoàn Lý Tự Trọng cũng chính thức đưa vào sử dụng khối hội trường 700 chỗ phục vụ cho lớp học.

tap-huan-van-phong-03

tap-huan-van-phong-04

tap-huan-van-phong-06