Lớp tập huấn cán bộ Đoàn Lực lượng vũ trang năm 2013

Sáng ngày 31/10 tại trường Đoàn Lý Tự Trọng đã diễn ra lễ khai giảng lớp “Tập huấn cán bộ Đoàn Lực lượng vũ trang năm 2013”. Lớp tập huấn nhằm….

Nhằm quán triệt và hướng dẫn một số nội dung trọng tâm trong phong trào của thanh niên Lực lượng vũ trang Thành phố năm 2013. Cục chính trị Quân khu 7, Cục chính trị Quân Đoàn 4 phối hợp với Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức lớp “Tập huấn cán bộ Đoàn Lực lượng vũ trang năm 2013” diễn ra trong bốn ngày ngày từ 31/10/2013 đến 03/11/2013 tại trường Đoàn Lý Tự Trọng.


Lớp tập huấn diễn ra nghiêm túc, đúng thành phần. Tham gia lớp tập huấn học viên được trang bị thêm nhiều nghiệp vụ, kỹ năng. Qua đó tạo môi trường giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm cho cán bộ Đoàn Lực lượng vũ trang. Góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn và đẩy mạnh công tác Đoàn trong lực lượng vũ trang thành phố.