CHIÊU SINH – Lớp chức danh Tổng phụ trách Đội D15 năm học 2013 – 2014

 

Nhằm trang bị lý luận và nghiệp vụ công tác Đội cho đội ngũ cán bộ tổng phụ trách Đội; tạo điều kiện cho đội ngũ tổng phụ trách Đội có điều kiện học tập, rèn luyện, tăng cường kiến thức và kỹ năng để phục vụ tốt hơn cho công tác chuyên môn tại đơn vị; đồng thời tạo nguồn tổng phụ trách Đội cho các trường học trong thời gian tới.

 

Trường Đoàn Lý Tự Trọng thông báo chiêu sinh lớp tổng phụ trách Đội trường học, khóa D15 (2013 – 2014).

Thông báo và danh sách đăng ký. (Tải về tại đây).