CHIÊU SINH – Lớp trung cấp lý luận và nghiệp vụ công tác thanh niên B61 năm học 2013 – 2014

Nhằm trang bị lý luận và nghiệp vụ công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ đoàn; tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ có điều kiện học tập, rèn luyện, tăng cường kiến thức và bản lĩnh chính trị để phục vụ tốt hơn cho công tác chuyên môn khi tham gia công tác tại các cơ sở Đoàn; đồng thời tạo nguồn cán bộ cho các cơ sở Đoàn trong thời gian tới.

Trường Đoàn Lý Tự Trọng thông báo chiêu sinh lớp trung cấp lý luận và nghiệp vụ công tác thanh niên, khóa B61 (2013 – 2014).

Thông báo và danh sách đăng ký. (Tải về tại đây)