Lễ trao tặng công trình thanh niên “Hỗ trợ xây dựng cơ quan Xanh – Sạch – Đẹp, các loại thùng rác nhựa”

Sáng ngày 17/5/2013, tại Trung tâm Hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm Thanh niên (YES), Ban Thường vụ Đoàn Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn

Sáng ngày 17/5/2013, tại Trung tâm Hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm Thanh niên (YES), Ban Thường vụ Đoàn Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn đã tổ chức lễ trao tặng công trình thanh niên “Hỗ trợ xây dựng cơ quan Xanh – Sạch – Đẹp, các loại thùng rác nhựa” cho Trung tâm Hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm Thanh niên và trường Đoàn Lý Tự Trọng. Công trình trị giá 40 triệu từ sự đóng góp của đoàn viên – thanh niên Đoàn Tổng công ty với gần 100 thùng rác nhựa các loại trang bị cho 2 đơn vị.