Chương trình đào tạo chức danh Tổng phụ trách Đội (Hệ D)

Chương trình: 50 ĐVHT = 750 tiết. Đối tượng: Tổng phụ trách Đội trường học hoặc dự kiến Tổng phụ trách Đội. Thời gian, hình thức: học tại chức (2 – 3 ngày/tuần) hoặc học tập trung theo đợt. Thi tốt nghiệp: phần lý luận công tác Đội (viết và vấn đáp); phần nghiệp vụ công tác Đội
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHỨC DANH
TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI (HỆ D)
_________
 
 
Môn học
 
Nội dung
 
Số tiết
 
Ghi chú
 
Tâm lý thanh thiếu nhi
 
45 tiết (03 ĐVHT)
Những vấn đề cơ bản về tâm lý thanh thiếu nhi
05
Thi viết (câu hỏi tự luận và tình huống)
Ngôn ngữ
05
Tâm lý thanh niên
10
Tâm lý thiếu nhi
05
Tâm lý nhóm tập thể
05
Giới, giới tính
05
Xử lý tình huống trong tâm lý thanh thiếu nhi
05
Thi
05
 
Công tác giáo dục
 
105 tiết (07 ĐVHT)
 
Lược sử Việt Nam
10
Làm tiểu luận hoặc thi viết
Lược sử Đảng Cộng sản Việt Nam
05
Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
10
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng
05
Công tác giáo dục truyền thống
05
Công tác giáo dục đạo đức, lối sống
05
Công tác giáo dục pháp luật và ý thức công dân
05
Công tác giáo dục lý tưởng và truyền cảm lý tưởng
05
Thảo luận
10
 
Báo cáo chuyên đề:
 
– Mô hình trong công tác giáo dục
10
– Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
05
– Quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác thanh thiếu nhi
05
– Am mưu diễn biến hòa bình
05
– Hội nhập kinh tế quốc tế
05
– Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo
05
– Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
05
Hệ thống – Hướng dẫn làm tiểu luận
05
 
Kỹ năng hoạt động cơ bản thanh thiếu nhi
 
90 tiết (06 ĐVHT)
Kỹ năng trình bày
05
Thi xử lý tình huống và thực hành
Kỹ năng nói chuyện trước công chúng
05
Kỹ năng giao tiếp, ứng xử
05
Xử lý tình huống trong giao tiếp ứng xử
05
Kỹ năng làm việc nhóm
20
Những bài hát sinh hoạt tập thể
15
Múa cộng đồng
15
Sáu điệu nhảy Việt Nam
15
Thi
05
 
Những vấn đề chung về tổ chức hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh
 
60 tiết (4 ĐVHT)
Lược sử Đội TNTP Hồ Chí Minh
05
Thi viết
Điều lệ Đội và hướng dẫn thực hiện điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh
10
Công ước quốc tế quyền trẻ em
05
Luật bảo vễ chăm sóc, giáo dục trẻ em
05
Quan điểm của Đảng về công tác thiếu nhi
05
Phong trào thiếu nhi TP. Hồ Chí Minh
05
Công tác sao nhi đồng
10
Đi thực tế chuyên đề sao nhi đồng
05
Hệ thống môn
05
Thi
05
 
Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh
 
90 tiết (6 ĐVHT)
Khái quát về nghi thức Đội
05
Thi thực hành
Các động tác nghi thức cơ bản của đội viên
05
Đội hình đội ngũ
10
Chỉ huy đội trống
15
Các yêu cầu đối với chỉ huy nghi thức Đội
05
Trống chào cờ
05
Trống hành tiến
05
Trống chào mừng
05
Trống nhạc đệm (Quốc ca)
05
Trống nhạc đệm (Đội ca)
05
Phương pháp hướng dẫn thực hiện nghi thức Đội
05
Tổ chức hội thi nghi thức Đội
05
Hệ thống môn
05
Thi
10
 
Nghi lễ Đội TNTP Hồ Chí Minh
 
75 tiết (5 ĐVHT)
Lễ chào cờ
05
Thi thực hành
Lễ diễu hành, duyệt Đội
05
Lễ công nhận chi đội
05
Lễ trưởng thành Đội – Thực hành
10
Lễ công nhận sao nhi đồng, chọn đặt tên sao, bầu trưởng sao
05
Lễ kết nạp đội viên – Thực hành
10
Đại hội Đội – Thực hành
15
Đại hội cháu ngoan Bác Hồ
05
Hệ thống môn
05
Thi
10
 
Lao động tổng phụ trách Đội
 
75 tiết (05 ĐVHT)
Lao động Tổng phụ trách Đội
05
Thi viết
Bồi dưỡng đội viên trưởng thành vào Đoàn
05
Bồi dưỡng phụ trách Sao
05
Bồi dưỡng Ban chỉ huy Đội
05
Bồi dưỡng phụ trách chi đội
05
Chương trình rèn luyện đội viên
05
Chương trình rèn luyện phụ trách Đội
10
Công tác xây dựng Đội
05
Phương pháp xây dựng kế hoạch
05
Phương pháp giao nhiệm vụ
10
Phương pháp sinh hoạt chi đội, liên đội
05
Hệ thống môn, triển khai thực tập
05
Thi
05
 
Kỹ năng hoạt động thiếu nhi
 
165 tiết (11 ĐVHT)
Phương pháp tổ chức trò chơi
05
Thi lý thuyết và thực hành
Trò chơi nhỏ
05
Người quản trò
05
Cải biên trò chơi
05
Trò chơi vận động
05
Trò chơi dân gian
05
Múa thiếu nhi
20
Sân khấu hóa, phút sinh hoạt truyền thống
20
Morse – Semaphore
10
Mật thư – Dấu đường
10
Phương hướng, ước đạc
10
La bàn, bản đồ
10
Nút dây
05
Tổ chức trại
05
Dựng lều trại
05
Thủ công trại
05
Thiết kế lửa trại
05
Trò chơi lớn
05
Thi
05
Thực hành trại
20
 
Đi thực tế, thực tập chuyên đề
 
45 tiết (3 ĐVHT)
 
 
 
 

 

* Ghi chú:
+ Chương trình: 50 ĐVHT = 750 tiết.
+ Đối tượng: Tổng phụ trách Đội trường học hoặc dự kiến Tổng phụ trách Đội.
+ Thời gian, hình thức: học tại chức (2 – 3 ngày/tuần) hoặc học tập trung theo đợt.
+ Thi tốt nghiệp: phần lý luận công tác Đội (viết và vấn đáp); phần nghiệp vụ công tác Đội (kỹ năng hoạt động thiếu nhi, nghi thức, nghi lễ). 
images

2 thoughts on “Chương trình đào tạo chức danh Tổng phụ trách Đội (Hệ D)

  • at
    Permalink

    Cho em hỏi: Khi nào có lớp đào tạo chức danh Tổng Phụ Trách? Em xin cảm ơn.

  • at
    Permalink

    Chào bạn, lớp D (TPTĐ) thường được mở vào khoảng từ tháng 6 – tháng 10 mỗi năm. Để biết chi tiết hơn bạn có thể liên hệ phòng Đào tạo của trường Đoàn.

Comments are closed.