Đoàn – Đội trong thời kỳ mới

Nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2011) và 70 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh và trường Đoàn Lý Tự Trọng tổ chức

hội thảo chủ đề “Cơ hội và thách thức của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay” vào ngày 23/3/2011 và hội thảo “Vai trò của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay” vào ngày 13/5/2011.

 

Nhằm lưu giữ những nội dung, kinh nghiệm quý báu sau hội thảo làm cơ sở cho công tác Đoàn, Đội trong thời gian tới, Trường Đoàn Lý Tự Trọng biên tập kỷ yếu của hai hội thảo với chủ đề “Đoàn – Đội trong thời kỳ mới”. Kỷ yếu bao gồm bài tham luận của các nhà khoa học, nhà giáo dục, nhà quản lý, các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, các anh chị cựu cán bộ Đoàn và đội ngũ cán bộ Đoàn đương nhiệm của thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.

 

Xin trân trọng giới thiệu “Đoàn – Đội trong thời kỳ mới” đến các bạn cán bộ Đoàn, đoàn viên – thanh niên.