Thông báo – “Tuyển dụng lao động”

Thực hiện việc bổ sung nhân sự năm 2016, trường Đoàn Lý Tự Trọng thông báo tuyển dụng…

scan0001

2 thoughts on “Thông báo – “Tuyển dụng lao động”

  • at
    Permalink

    em muốn nộp hồ sơ ứng tuyển nhưng vì biết thông tin muộn nên em có thể nộp sau ngày hết hạn là 15/12 được không a.??? cụ thể là ngày 16 hoặc 17 a.??

  • at
    Permalink

    Chào bạn, bạn có thể đến trường vào phòng A.003 gặp thầy Loan (bộ phận tổ chức) để biết thêm chi tiết nha bạn.

Comments are closed.