Chiêu sinh – Lớp ” QUẢN LÝ THỜI GIAN & QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI”

Nhiều khi chúng ta cứ sống ngày qua ngày, năm này qua năm khác như vậy, mà rất ít khi dành chút thời gian để dừng lại và tự hỏi: Mình là ai? Mình sống để àm gì? Cuộc đời mình sẽ về đâu…..

 

quanlythoigian-truong-doan-ly-tu-trong