Thông báo – Triệu tập nhập học lớp chức danh tổng phụ trách Đội khóa D21

Thực hiện thông báo chiêu sinh số: 06/TB-TĐ  ngày 18 tháng  2  năm 2016 về việc chiêu sinh lớp Đào tạo chức danh tổng phụ trách Đội khoá D21. Trường Đoàn Lý Tự Trọng thông báo các học viên có mặt tại trường Đoàn Lý Tự Trọng, số 03 đường Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh vào lúc 8g00 ngày 26 tháng 4 năm 2016 (thứ ba) để làm thủ tục nhập học và nghe phổ biến qui chế học viên, lịch học toàn khóa.

Thời gian học: 08 tháng

Hình thức học: Vừa làm vừa học (thứ ba, thứ tư hàng tuần)

– Chi phí toàn khóa (tài liệu, dụng cụ học tập, hoạt động ngoại khóa…): 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng)

Hồ sơ nhập học gồm: 01 bản sao văn bằng, 02 hình 3×4, công văn cử đi học của đơn vị (nếu có).

Chi tiết liên hệ phòng Đào tạo Trường Đoàn Lý Tự Trọng. Điện thoại: 08.37228778

Kính mong các đơn vị tạo điều kiện để học viên tham dự đầy đủ và đúng giờ.