Tọa đàm “Vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với thanh niên trong giai đoạn hiện nay”

Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016) và mừng sinh nhật lần thứ 43 của trường Đoàn Lý Tự Trọng (26/3/1973 – 26/3/2016). Ban Giám hiệu trường Đoàn Lý Tự Trọng tổ chức tọa đàm chủ đề: “Vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với thanh niên trong giai đoạn hiện nay” với mong muốn nhận định, đánh giá vai trò của tổ chức Đoàn đối với thanh niên trong giai đoạn hiện nay; qua đó, góp phần vào việc xây dựng tổ chức Đoàn ta ngày càng vững mạnh, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước trong giai đoạn mới.

(Bấm vào hình để xem nhanh các ảnh tiếp theo)